Regjistro tani

Ju lutemi zgjidhni një grup të përshtatshëm përdoruesish

Zgjidhni këtë paketë nëse jeni në biznes.

Sende komerciale (ju lutem zgjidhni për të provuar) të pakufizuar
100 reklama tregtare
Tregtari Premium 500
Tregtari Premium 1000
Tregtari Premium 2000

Ky anëtarësim është i përshtatshëm për tregtarët (provë e pakufizuar për 12 muaj)

100 reklama tregtare

Reklama Premium 500 të Tregtarit

Reklama Premium 1000 të Tregtarit

Anëtarësimi në Tregtarin Premium 2000

Shkarkime 100 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *) 2000 (në pajtim *)
shfaqje 100 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *) 2000 (në pajtim *)
Bilder 100 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *) 2000 (në pajtim *)
Punë 5 2 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 50 (në pajtim *)
Lajme 5 2 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 50 (në pajtim *)
Video 100 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *) 2000 (në pajtim *)
Vendndodhja e ofruesit 100 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *) 2 (në pajtim *)
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap
Zgjidhni paketën Zgjidhni paketën Zgjidhni paketën Zgjidhni paketën Zgjidhni paketën

Zgjidhni këtë mundësi për të bërë një shitje një herë.

5 reklama

për shitësit e njëhershëm

Shkarkime
shfaqje 5
Bilder 5
Punë
Lajme
Video 5
Vendndodhja e ofruesit
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap
Zgjidhni paketën

Regjistrohuni si blerës për të marrë lajme dhe për të postuar njoftime për punë.

Blerësit

Regjistrohuni si blerës, merrni lajme dhe mund të shkruani punë dhe lajme një herë

Shkarkime
shfaqje
Bilder
Punë 1
Lajme 1
Video
Vendndodhja e ofruesit
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap
Zgjidhni paketën

*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive në të njëjtën kohë. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.