Preisliste

Për të qenë në gjendje të vendosni reklama vetë, ju duhet një paketë reklamash. Një paketë reklamash përbëhet, për shembull, nga 10 reklama që mund t'i përdorni në çdo kohë pas blerjes. Për më tepër, ju mund të blini paketa me fotografi që ju lejojnë të shtoni më shumë fotografi në ekranin tuaj.

Ju lutemi zgjidhni një grup të përshtatshëm përdoruesish

Zgjidhni këtë paketë nëse jeni në biznes.

Sende komerciale (ju lutem zgjidhni për të provuar) të pakufizuar
Tregtari Premium 500
Merchant Premium Gold

Ky anëtarësim është i përshtatshëm për tregtarët (provë e pakufizuar për 12 muaj)

Reklama Premium 500 të Tregtarit

Merchant Premium Ar, Artikuj të Pafund

Shkarko 500 (në pajtim *) (në pajtim *)
Shfaqje 500 (në pajtim *) (në pajtim *)
Bild 500 (në pajtim *) (në pajtim *)
punë 5 5 (në pajtim *) (në pajtim *)
Lajme 5 5 (në pajtim *) (në pajtim *)
Video 500 (në pajtim *) (në pajtim *)
Vendndodhja e ofruesit 500 (në pajtim *) 3 (në pajtim *)
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap

*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive paralelisht. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.

Zgjidhni këtë mundësi për të bërë një shitje një herë.

5 reklama

për shitësit e njëhershëm

Shkarko
Shfaqje 5
Bild 5
punë
Lajme
Video 5
Vendndodhja e ofruesit
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap

*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive paralelisht. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.

Regjistrohuni si blerës për të marrë lajme dhe për të postuar njoftime për punë.

Blerësit

Regjistrohuni si blerës, merrni lajme dhe mund të shkruani punë dhe lajme një herë

Shkarko
Shfaqje
Bild
punë 1
Lajme 1
Video
Vendndodhja e ofruesit
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap

*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive paralelisht. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.

Me hyrjen tuaj falas të kompanisë në drejtorinë tonë të biznesit, kompania juaj mund të gjendet lehtësisht në mbarë botën.

Drejtoria e biznesit të shitësve

Regjistrohuni në Drejtorinë e Biznesit të Ofruesit falas

Shkarko 1
Shfaqje 1
Bild 1
punë 1
Lajme 1
Video 1
Vendndodhja e ofruesit
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap

*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive paralelisht. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.