Preisliste

Për të qenë në gjendje të vendosni reklama vetë, ju duhet një paketë reklamash. Një paketë reklamash përbëhet, për shembull, nga 10 reklama që mund t'i përdorni në çdo kohë pas blerjes. Për më tepër, ju mund të blini paketa me fotografi që ju lejojnë të shtoni më shumë fotografi në ekranin tuaj.

Ju lutemi zgjidhni një grup të përshtatshëm përdoruesish

Zgjidhni këtë paketë nëse jeni në biznes.

Sende komerciale (ju lutem zgjidhni për të provuar) të pakufizuar
5 reklama tregtare
10 reklama tregtare
25 reklama tregtare
50 reklama tregtare
100 reklama tregtare
150 reklama tregtare
200 reklama tregtare

Ky anëtarësim është i përshtatshëm për tregtarët (provë e pakufizuar për 12 muaj)

5 reklama tregtare

10 reklama tregtare

25 reklama tregtare

50 reklama tregtare

100 reklama tregtare

150 reklama tregtare

200 reklama tregtare

Shkarko 5 (në pajtim *) 10 (në pajtim *) 25 (në pajtim *) 50 (në pajtim *) 100 (në pajtim *) 150 (në pajtim *) 200 (në pajtim *)
Shfaqje 5 (në pajtim *) 10 (në pajtim *) 25 (në pajtim *) 50 (në pajtim *) 100 (në pajtim *) 150 (në pajtim *) 200 (në pajtim *)
Bild 5 (në pajtim *) 10 (në pajtim *) 25 (në pajtim *) 50 (në pajtim *) 100 (në pajtim *) 150 (në pajtim *) 200 (në pajtim *)
punë 5 1 (në pajtim *) 1 (në pajtim *) 1 (në pajtim *) 2 (në pajtim *) 1 (në pajtim *) 2 (në pajtim *)
Lajme 5 1 (në pajtim *) 1 (në pajtim *) 2 (në pajtim *) 1 (në pajtim *) 2 (në pajtim *)
Video 5 (në pajtim *) 10 (në pajtim *) 25 (në pajtim *) 50 (në pajtim *) 100 (në pajtim *) 150 (në pajtim *) 200 (në pajtim *)
Vendndodhja e ofruesit 5 (në pajtim *) 10 (në pajtim *) 25 (në pajtim *) 50 (në pajtim *) 100 (në pajtim *) 150 (në pajtim *) 200 (në pajtim *)
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap


*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive paralelisht. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.

Anëtarësimi Premium i Tregtarit

Tregtari Premium 300
Tregtari Premium 400
Tregtari Premium 500
Tregtari Premium 600
Tregtari Premium 700
Tregtari Premium 800
Tregtari Premium 900
Tregtari Premium 1000

Reklama Premium 300 të Tregtarit

Reklama Premium 400 të Tregtarit

Reklama Premium 500 të Tregtarit

Reklama Premium 300 të Tregtarit

Reklama Premium 700 të Tregtarit

800 reklama tregtare

Reklama Premium 900 të Tregtarit

Reklama Premium 1000 të Tregtarit

Shkarko 300 (në pajtim *) 400 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 600 (në pajtim *) 700 (në pajtim *) 800 (në pajtim *) 900 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *)
Shfaqje 300 (në pajtim *) 400 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 600 (në pajtim *) 700 (në pajtim *) 800 (në pajtim *) 900 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *)
Bild 300 (në pajtim *) 400 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 600 (në pajtim *) 700 (në pajtim *) 800 (në pajtim *) 900 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *)
punë 3 (në pajtim *) 2 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *)
Lajme 3 (në pajtim *) 2 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *) 5 (në pajtim *)
Video 300 (në pajtim *) 400 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 600 (në pajtim *) 700 (në pajtim *) 800 (në pajtim *) 900 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *)
Vendndodhja e ofruesit 300 (në pajtim *) 400 (në pajtim *) 500 (në pajtim *) 600 (në pajtim *) 700 (në pajtim *) 800 (në pajtim *) 900 (në pajtim *) 1000 (në pajtim *)
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive paralelisht. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.

Zgjidhni këtë mundësi për të bërë një shitje një herë.

Ofruesi i drejtorive të biznesit
5 reklama

Siguroni direktorinë e biznesit falas

për shitësit e njëhershëm

Shkarko
Shfaqje 5 (në pajtim *)
Bild 5 (në pajtim *)
punë
Lajme
Video 5 (në pajtim *)
Vendndodhja e ofruesit
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap

*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive paralelisht. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.

Regjistrohuni si blerës për të marrë lajme dhe për të postuar njoftime për punë.

Blerësit

Regjistrohuni si blerës, merrni lajme dhe mund të shkruani punë dhe lajme një herë

Shkarko
Shfaqje
Bild
punë 1
Lajme 1
Video
Vendndodhja e ofruesit
Drejtoria e ofruesit
Koha per vrap

*) Komponentët e paketës në pajtim i referohen afatit të anëtarësimit. Për shembull, nëse keni 10 reklama në një anëtarësi, gjithmonë mund të keni 10 reklama aktive paralelisht. Nëse shisni një nga këto reklama, mund të postoni një të re falas.