Ngulit

Machinengo Ltd
Drejtori menaxhues: Temur Güzel
Artur Ladebeck Rr 171
33647 Bielefeld
Gjermani
Telefoni: +49 (0) 5224/9395294
Email: info@machinengo.com
Ueb: www.machinengo.de
ID e tatimit: 349/5743/2938 ID e TVSH-së: DE342380053
Gjykata e regjistrimit: Gjykata e rrethit Bielefeld Numri i regjistrit: HRB 44266

Platforma e BE-së për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (platforma OS): http://ec.europa.eu/odr

Kredi imazhi

Ikona të bëra nga Freepik nga www.flaticon.com është licencuar nga CC BY 3.0
Projektuar nga Freepik, pixabay.com

Agjencitë e internetit | Marketingu online
VBIS Ltd | PLAU MEDIA